O čem loučování je

O podstatě, tedy o tom, kým opravdu v nitru jsme 

Skrze sebe poznáváme svět, proto musíme nejdříve poznat kým jsme, abychom mohli poznávat všechno a všechny kolem nás.

Ne-vědomí sebe ovlivňuje v našich životech bez výjimky každou oblast. Zejména pro vztahy s druhými lidmi, je vztah k sobě základním kamenem.

Často je ale náš vztah k sobě samým spíše kamenem úrazu. Nežijeme své životy. Žijeme dle naučených, zaběhnutých vzorců - systémů, domněnek, opakujících se myšlenek...

Udělejme spolu z kamene úrazu kámen základní. Poté můžeme stavět stavby, které vydrží a dělají radost.

Přes uvědomování k vědomým změnám, přes zažívání změn k novému žití. K žití s novými, hlavně tedy již vlastními pravidly, která vám vyhovují proto, že jsou opravdu z vás, jsou čistě vaše.

Najdeme spolu světlo ve vašich stínech a stín za vaším světlem.

A aby to neznělo zase tak poeticky, budeme pracovat!  Tedy hlavně vy, samozřejmě. Práce na sobě je velká dřina, ale dřina, která se fakt hodně vyplatí, a která baví.

Nemám bič, ani cukr, nejsem "naspídovaný" vás za každou cenu nutit k vyšším výkonům. Nevím o vás více, než o sobě víte vy. Jako Louč ale vím, jak posvítit, abyste na sebe viděli lépe. Abyste viděli opravdu SEBE. Jak vás dostat k podstatě, od které jedině lze začít práci na sobě, na vašem spokojeném žití.

Moji drazí klienti

Moji klienti jsou náctiletí i sátiletí.

Náctiletí muži, kteří hledají sebe a svou cestu, budují své sebevědomí, učí se vztahům a svou budoucnost vidí mlhavě. Často se ptají, kdo vlastně jsou. 

Sátiletí klienti - ženy i muži řešící vztahy, motivaci k životu, hledají svou cestu a to své na ní. Už zpravidla hodně vědí a chtějí to, co vědí také žít.

Chtějí odhalit klíče svých naučených jednání, odemknout sebe a tím najít svou podstatu. Chtějí žít lépe.


Loučink 

Bez práce na poznání základů ve vás, poznání, kým jste a co v sobě máte, co je vaší opravdovou podstatou jako bytosti, to zkrátka jde těžko. Bez tohoto poznání sebe a významu slov, kterými svůj život popisujeme, má další práce na sobě jen málo smyslu. Rozvoj sebe sama, opravdových vás a toho, co opravdu ze srdce chcete je cestou k hezkému životu.

Neřeknu vám: Chybí ti sebeláska, máš malé sebevědomí, nemáš sebeúctu, nehlídáš si hranice a proto jsi zneužíván...

Místo toho vás dovedu k sobě. Pak vy tohle vše nejen poznáte, ale budete i vědět, co s tím!

Systém lásky

Metoda pro pochopení vztahového chování

Metoda, která se ve mně začala tvořit jednou v noci při sebereflexi. Ano, mám ji. :-) Pomocí této metody zjišťuji váš "systém lásky". Tedy to, co je vašim obvyklým vztahovým chováním a proč tomu tak je. Dovede vás k pochopení vašich vztahů a tím i k jejich vyšší kvalitě! Dovede páry k pochopení se navzájem. Toho, co ten druhý považuje za lásku a jakým způsobem ji vyjadřuje a proč, a jaké vyjádření lásky chce dostávat. Pomůže vám k pochopení toho, co opravdu chcete a co už ne. 

Pomůže vám poznat základ pro to, abyste věděli, co znamenají slova jako láska, sebeláska a více toho, kým jste.

Systém lásky pro vás - co za lásku považujte, co pro vás láska znamená vs. to, co opravdu cítíte

Systém lásky pro páry 

Jak se opravdu vzájemně poznat, co si dávat a jak, co dostávat, jak vztah vyladit na základě poznání vlastních, naučených systémů lásky a toho, oč vaše duše skutečně volá.

Začínáte spolu? Jste spolu již déle a něco se vytratilo? Něco skřípe? Pomýšlíte na rozchod? Nebo na svatbu?  Nevíte, proč si nerozumíte? Rozumíte, ale chcete více?

V základu se jedná o 4 sezení Dvě společná na začátku a na konci a dvě samostatná mezi tím. Výsledkem je výstup pro každého z vás a jeden společný výstup a vaše širší poznání.


K systému lásky přibyl systém strachu. Další systémy pro odhalování sebe sama v samém základu budou přibývat. Dnes už mohu říci, že je to funkční metoda, od které se lze krásně  odrazit k lepšímu žití.

Metod se kterými pracuji mám samozřejmě více. Okolo dvaceti. Nástrojů pro Vaše projekty máme tedy dost. Můžeme se s radostí ponořit do jejich tvorby.


Hodnota Loučinku

Loučovací sezení zpravidla trvá cca 96, ale spíše více minut. Na ceně a počtu sezení se dohodneme na tom prvním.

Vytvořte si webové stránky zdarma!