Ano. Udělal jsem si z koučování LOUČOVÁNÍ. 

Líbí se mi to slovo i to, co představuje. Lépe vystihuje styl mojí práce s vámi.

Osvětlování vašich niterných, neprozkoumaných zákoutí. Roz-Loučení se s tím, co v nich naleznete, nebo přijetí toho, co v nich nebylo a mělo by být přijato.

Louč hoří, zahřívá. Může spálit, co nechcete, nebo to přetavit v něco dobrého a pro vás prospěšného. Svým malým plamenem může zažehnout váš velký oheň života, když budete chtít.

O čem mé loučování je

O podstatě, tedy o tom, kým opravdu v nitru jsme 

Skrze sebe poznáváme svět, proto musíme nejdříve poznat kým jsme, abychom mohli poznávat všechno a všechny kolem nás.

Ne-vědomí sebe ovlivňuje v našich životech bez výjimky každou oblast. Zejména pro vztahy s druhými lidmi, je vztah k sobě základním kamenem.

Často je ale náš vztah k sobě samým spíše kamenem úrazu. Nežijeme své životy. Žijeme dle naučených, zaběhnutých vzorců - systémů, domněnek, opakujících se myšlenek...

Udělejme spolu z kamene úrazu kámen základní. Poté můžeme stavět stavby, které vydrží a dělají radost.

Přes uvědomování k vědomým změnám, přes zažívání změn k novému žití. K žití s novými, hlavně tedy již vlastními pravidly, která vám vyhovují proto, že jsou opravdu z vás, jsou čistě vaše.

Najdeme spolu světlo ve vašich stínech a stín za vaším světlem.

A aby to neznělo zase tak poeticky, budeme pracovat!  Tedy hlavně vy, samozřejmě. Práce na sobě je velká dřina, ale dřina, která se fakt hodně vyplatí, a která baví.

Nemám bič, ani cukr, nejsem "naspídovaný" vás za každou cenu nutit k vyšším výkonům. Nevím o vás více, než o sobě víte vy. Jako Louč ale vím, jak posvítit, abyste na sebe viděli lépe. Abyste viděli opravdu SEBE. Jak vás dostat k podstatě, od které jedině lze začít práci na sobě, na vašem spokojeném žití.

O Loučovi

Dostalo se mi jména Lukáš Sodomka. Ve vnějším i vnitřním světě stále něco objevuji. Když jsem objevil koučování, oba světy se mi neskutečně obohatily. Fakt mě dostalo. Je to úžasný styl práce s lidmi. Nejsem žádná ranní rosa, mnoho jsem už stihl prožít. Vždy se zájmem o duchovní a duševní stránku lidskou. Os dětství. Kvůli dětství mých dětí a mé touze mít dostatek času pro ně i pro sebe, se ze mě stal obchodník. Zakusil jsem i manažerské starosti. A nyní jsem moc rád koučem. Tedy "Loučem". Byl jsem ale i tátou na rodičovské dovolené s oběma dětmi. To byly doslova boží tři roky i s prací většinou z domu. Dvě má ztělesnění lásky jsou 20 měsíců od sebe. Učím se od nich a žasnu, jak se vyvíjí a já mohu s nimi.  Žasl jsem, i když  začala střídavka. Pravda trochu jiný druh úžasu. I touto situací jsem se nechal formovat. 

 Víte...

Bez práce na poznání základů ve vás, poznání, kým jste a co v sobě máte, co je vaší opravdovou podstatou jako bytosti, to zkrátka jde těžko. Bez tohoto poznání sebe a významu slov, kterými svůj život popisujeme, má další práce na sobě jen málo smyslu. 

Neřeknu vám: Chybí ti sebeláska, máš malé sebevědomí, nemáš sebeúctu, nehlídáš si hranice a proto jsi zneužíván... 

Místo toho vás nasměruji k Vám. Pak vy tohle vše nejen poznáte, ale budete i vědět, co s tím!

Moji klienti

Moji drazí klienti jsou náctiletí i sátiletí.

Náctiletí muži, kteří hledají sebe a svou cestu, budují své sebevědomí, učí se intimním vztahům a svou budoucnost vidí trochu mlhavě. Často se ptají, kdo vlastně jsou. 

Sátiletí klienti - ženy i muži řešící vztahy, motivaci k životu, hledají svou cestu a to své na ní. Už zpravidla hodně vědí a chtějí to, co vědí také žít.

Mí klienti chtějí odhalit klíče svých naučených jednání, odemknout sebe a tím najít svou podstatu. Chtějí žít lépe.


Pro firmy

Firemní život je o vztazích. Nebo máte za to, že je to jinak?

Vztahy tvoří atmosféru, atmosféra tvoří pracovní i přátelské hodnoty. Atmosféra tvoří!

Vztahy na pracovišti, vztahy s partnery, vztahy s přáteli a známými a vztah k sobě samým. Od vztahu k sobě se odvíjí všechny vztahy ostatní. A všechny se prolínají. Osobní záležitosti se do práce netahají, že? Ale poručte si. Je to o spoustě věcech, které můžeme, ale neumíme ovlivnit. Je to i o věcech, které ovlivnit nikterak schopni nejsme.

Vyladěním sebe a pochopením toho, kdo jsem, co je mou zodpovědností v životě, za co jsem zodpovědný ve vztazích, a za co už nese zodpovědnost někdo jiný, mohu změnit sebe, své vztahy i pracovní atmosféru. 

Pokládáte si některé z níže uvedených otázek, či podobné?

 • Kdo jsem?
 • Rozumím si?
 • Jak nabýt sebevědomí?
 • Proč mě přitahují ti, které vlastně nechci?
 • Proč se mi stále opakuje to stejné?
 • Jak pracovat na sobě, aby změny byly trvalé?
 • Jak rychle vyřešit, co mě teď pálí?
 • Jsem v nefungujícím vztahu...
 • Máme špatné vztahy na pracovišti.
 • Chybí mi motivace.
 • Chci dělat, co mě baví! Ale co to je?
 • Nejde mi ukončit to, co nefunguje.

Tápete v odpovědích? Pak tedy máte důvod přijít.

Znáte odpovědi na tyto základní otázky?

 • Kdo jsem já?
 • Co je láska?
 • Co je ego?
 • Co je vědomí?
 • Co je strach?

Tyto jednotlivé, zdánlivě známé výrazy, používáme velmi často v naší řeči, ale často nevíme, co opravdu znamenají. Jak potom můžeme vědět, znát, být si vědomí toho, co znamenají složeniny těchto slov, jako: sebevědomí, sebeláska, moje ego??? Systém lásky

Metoda pro pochopení vztahového chování

Metoda, která se ve mně začala tvořit jednou v noci při sebereflexi. Ano, mám ji. :-) Pomocí této metody zjišťuji váš "systém lásky". Tedy to, co je vašim obvyklým vztahovým chováním a proč tomu tak je. Dovede vás k pochopení vašich vztahů a tím i k jejich vyšší kvalitě! Dovede páry k pochopení se navzájem. Toho, co ten druhý považuje za lásku a jakým způsobem ji vyjadřuje a proč, a jaké vyjádření lásky chce dostávat. Pomůže vám k pochopení toho, co opravdu chcete a co už ne. 

Pomůže vám poznat základ pro to, abyste věděli, co znamenají slova jako láska, sebeláska a více toho, kým jste.

Systém lásky pro vás - co za lásku považujte, co pro vás láska znamená vs. to, co opravdu cítíte

Systém lásky pro páry 

Jak se opravdu vzájemně poznat, co si dávat a jak, co dostávat, jak vztah vyladit na základě poznání vlastních, naučených systémů a toho, oč vaše duše skutečně volá.

Začínáte spolu? Jste spolu již déle a něco se vytratilo? Něco skřípe? Pomýšlíte na rozchod? Nebo na svatbu?  Nevíte, proč si nerozumíte? Rozumíte si, ale chcete více?

V základu se jedná o 4 sezení. Dvě společná na začátku a na konci a dvě samostatná mezi tím. Výsledkem je výstup pro každého z vás a jeden společný výstup a vaše širší poznání sebe navzájem.

K systému lásky přibyl také systém strachu

Další systémy pro odhalování sebe sama v samém základu přibývají. Dnes už mohu říci, že je to funkční metoda, od které se lze krásně  odrazit k lepšímu životu.

Metod se kterými pracuji mám samozřejmě více. Okolo dvaceti. Nástrojů pro vaše projekty máme tedy dost. Můžeme se s radostí ponořit do jejich tvorby.

Nyní k Systému lásky pro páry HRA PARTNERSKÉ SOUZNĚNÍ jako dárek!

Hodnota Loučinku

Loučovací sezení zpravidla trvá cca 96, ale i více minut. Na ceně a počtu sezení se dohodneme při tom prvním.

Vytvořte si webové stránky zdarma!