O čem mé koučování je

O podstatě, tedy o tom, kým opravdu v nitru jsme 

Skrze sebe poznáváme svět, proto musíme nejdříve poznat kým jsme my sami, abychom mohli poznávat to vše kolem nás.

Ne-vědomí sebe ovlivňuje v našich životech bez výjimky každou oblast. Zejména pro vztahy s druhými lidmi, je vztah k sobě základním kamenem.

Často je ale náš vztah k sobě samým spíše kamenem úrazu. Nežijeme své životy. Žijeme dle naučených, zaběhnutých vzorců - systémů, domněnek, opakujících se myšlenek, jiných lidí...

Udělejme spolu z kamene úrazu kámen základní. Poté můžeme stavět krásné stavby, které vydrží i nájezdy barbarů a dělají radost.

Přes uvědomování k vědomým změnám, přes zažívání změn k novému žití. K žití s novými, hlavně tedy již vlastními pravidly, která vám vyhovují proto, že jsou opravdu z vás, jsou čistě vaše.

A aby to neznělo zase tak poeticky, budeme pracovat! Tedy hlavně vy, samozřejmě. Práce na sobě je velká dřina, ale dřina, která se fakt hodně vyplatí, a která nakonec i baví.

Nemám bič, ani cukr, nejsem "naspídovaný" vás za každou cenu nutit k vyšším výkonům. Nevím o vás víc, než o sobě víte vy. Jako kouč ale vím, jak posvítit, abyste na sebe viděli lépe. Abyste viděli opravdu SEBE. 

O koučovi


Dostalo se mi jména Lukáš Sodomka. Ve vnějším i vnitřním světě stále něco objevuji, a když jsem objevil koučování, oba světy se mi neskutečně obohatily. Fakt mě dostalo. Je to úžasný a funkční styl práce s lidmi. 

Mé životní i pracovní zkušenosti, kterých je nemálo, mi v mé koučovské práci ohromně pomáhají. Nejsou všechny veselé, což mi často umožňuje hlubší pochopení zkušeností vašich. 

Moji klienti

Moji drazí klienti jsou náctiletí i sátiletí.

Náctiletí muži, kteří hledají sebe a svou cestu, budují své sebevědomí, učí se intimním vztahům a svou budoucnost vidí trochu mlhavě. Často se ptají, kdo vlastně jsou. 

Sátiletí klienti - ženy i muži řešící vztahy, motivaci k životu, hledají svou cestu a to své na ní. Už zpravidla hodně vědí a chtějí to, co vědí také žít.

Mí klienti chtějí odhalit klíče svých naučených jednání, odemknout sebe a tím najít svou podstatu. Chtějí žít lépe.


Pro firmy

Firemní život je o vztazích. Nebo máte za to, že je to jinak?

Vztahy tvoří atmosféru, atmosféra tvoří pracovní i přátelské hodnoty. Atmosféra tvoří!

Vztahy na pracovišti, vztahy s partnery, vztahy s přáteli a známými a vztah k sobě samým. Od vztahu k sobě se odvíjí všechny vztahy ostatní. A všechny se prolínají. Osobní záležitosti se do práce netahají, že? Ale poručte si. Je to o spoustě věcech, které můžeme, ale neumíme sami ovlivnit. 

Vyladěním sebe a pochopením toho, co je mou zodpovědností v životě, za co jsem zodpovědný ve vztazích, a za co už nese zodpovědnost někdo jiný, mohu změnit sebe, své vztahy i pracovní atmosféru. 

Pokládáte si některé z níže uvedených otázek, či podobné?

 • Kdo jsem?
 • Co tu sakra dělám? Co tu sakra vedle mě dělá on/ona?!?
 • Kde je mé sebevědomí?
 • Proč mě přitahují ti, které vlastně nechci?
 • Proč se mi v životě stále opakuje to samé?
 • Jak pracovat na sobě, aby změny byly trvalé?
 • Jak rychle vyřešit, co mě teď pálí?
 • Máme špatné vztahy na pracovišti. Co s  tím?
 • Jak se namotivovat?
 • Chci dělat, co mě baví! Ale co to je?
 • Jak ukončit to, co nefunguje.

Tápete v odpovědích? Pak tedy máte důvod přijít.

Systém lásky

Metoda pro pochopení vztahového chování

Metoda, která se ve mně začala tvořit jednou v noci při sebereflexi. Ano, mám ji. :-) Pomáhá více odhalit hodnoty vašich vztahů. To, co je vašim obvyklým vztahovým chováním a proč tomu tak je. Může dovést páry k pochopení se navzájem. Toho, co ten druhý považuje za lásku, jakým způsobem ji vyjadřuje a proč, a jaké vyjádření lásky chce dostávat. Pomůže vám k pochopení toho, co opravdu chcete a co už ne. 

Systém lásky pro páry 

Jak se opravdu vzájemně poznat, co si dávat a jak, co dostávat, jak vztah vyladit na základě poznání vlastních, naučených systémů a toho, oč vaše duše skutečně volá.


Začínáte spolu? Jste spolu již déle a něco se vytratilo? Něco skřípe? Pomýšlíte na rozchod? Nebo na svatbu?  Nevíte, proč si nerozumíte? Rozumíte si, ale chcete více?

V základu se jedná o 4 sezení. Dvě společná na začátku a na konci a dvě samostatná mezi tím. Výsledkem je výstup pro každého z vás a jeden společný výstup a vaše širší poznání sebe navzájem.

Nyní k Systému lásky pro páry HRA PARTNERSKÉ SOUZNĚNÍ jako dárek!


Hodnota sezení

Koučovací sezení zpravidla trvá cca 90 minut. Na ceně a počtu sezení se dohodneme při tom prvním.
Při neúčasti na sezení bez omluvy alespoň den předem je účtován storno poplatek v plné výši.  

Vytvořte si webové stránky zdarma!